STRATEGISK TILGANG GIVER BONUS

Virksomheders måde at arbejde med IPR på har indflydelse på en række nøgletal. Det kan aflæses positivt i regnskabet, hvis virksomheden handler med IPR (det vil fx sige indgår licensaftaler), har processer for håndtering af ny viden og har et klart formål med brugen af IPR, der er rettet ind efter forretningsstrategien. Sådan lyder den simple version af konklusionerne fra ny forskning blandt danske virksomheder, som Lars Alkærsig, Danmarks Tekniske Universitet, Karin Beukel, Københavns Universitet, og Toke Reichstein, Copenhagen Business School, står bag. De samlede resultater findes i bogen "Intellectual Property Rights Management – Rookies, Dealers, Strategists & Strategic Dealers" (Palgrave Macmillan 2015).

Læs mere

Virksomhedstyper

RESULTATET HÆNGER SAMMEN MED VIRKSOMHEDSTYPEN 

Man kan arbejde med IPR på forskellige niveauer og med forskellige grader af økonomisk resultat. I bogen defineres fire virksomhedstyper, der alle arbejder med IPR på forskellige måder. Typerne er fremkommet ved at sammenholde besvarelser fra en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 3.500 danske virksomheder.  Her kan du læse mere om, hvad der kendetegner virksomhederne inden for hver type.

piechart 01

IP ROOKIE

IP Rookien er defineret ved hverken at handle med IPR eller at have en strategisk tilgang til IP-rettigheder. Den er kendetegnet ved at have begrænsede ressourcer til at arbejde med IPR og begrænset erfaring med området. Indsatsen foregår ad hoc, og der er ikke altid et dedikeret budget til IPR.

Læs mere

piechart 02

IP DEALER

IP Dealeren har erfaring med at handle med IPR men ingen strategisk tilgang til IPR. Dermed er handlen med IPR ad-hoc, og for mange virksomheder opstår muligheden tilfældigt. IP Dealeren vurderer kun sjældent, at IPR-indsatsen er vigtig for forretningen. 

Læs mere

piechart 03

IP STRATEGIST

En IP Strategist er en type virksomhed, der har en strategisk tilgang til arbejdet med IPR men ikke har erfaring med handel med IPR. Den er kendetegnet ved at have dedikerede ressourcer til IPR og ser IPR som et vigtigt værktøj til at beskytte investeringer i produktudvikling. 

Læs mere

piechart 04

IP STRATEGIC DEALER

En IP Strategic dealer er en virksomhed, der både har erfaring med at handle med IPR og har en strategisk tilgang til brugen af IPR. Den er kendetegnet ved en stærk indsats på IPR-området. Der er dedikeret en person til IPR, og hele organisationen er involveret i indsatsen. Bruger en kombination af IPR til at sikre sig en stærk position i markedet.

Læs mere

 

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen

Hvis man har en strategisk tilgang til IPR og/eller handler med IPR, klarer man sig bedre på en række vigtige økonomiske parametre. Det betyder, at virksomheder kan styrke deres økonomiske præstationer ved at bruge IPR mere aktivt. Forskningsresultaterne viser bl.a. følgende interessante sammenhænge:

  • Virksomheder, der hverken arbejder strategisk eller handler med IPR, klarer sig dårligere, når det gælder indtægter, bruttoavance og værditilvækst i forhold til sammenlignelige virksomheder, der er strategiske og/eller handler med IPR.
  • Virksomheder med få IP-rettigheder kan præstere blandt de bedste, hvis de udnytter deres rettigheder bedst muligt. Det afgørende er ikke, hvor mange rettigheder man har, men hvordan man bruger dem.

  • Virksomheder, der handler med IPR, klarer sig bedre på stort set alle målte parametre end virksomheder, der forholder sig til IPR men ikke handler.

       

  • Samlet set er der en entydig fordel i at høre til det segment, der handler med IPR – og den fordel bliver endnu stærkere, hvis virksomheden også er strategisk omkring IPR.

Bog.Ny

Intellectual Property Rights Management

- Rookies, Dealers, Strategists & Strategic Dealers

Palgrave Macmillan, 2015

Forfattere:  Lars Alkærsig (Danmarks Tekniske Universitet), Karin Beukel (Københavns Universitet) og Toke Reichstein  (Copenhagen Business School)

Forord: Suzanne Harrison